et
et

StormWater Solutions

Olulised lahendused raskete ilmastikuoludega toime tulemiseks.

Meie tõestatud tehnilistel ja inseneriteadmistel põhinevad ViaConi sademeveelahendused ja -tooted on mõeldud sademevee juhtimisega seotud väljakutsete jaoks. 

Pakume lahendusi alates sademevee laialivoolu piiramisest ja infiltreerimisest ning tulekustutusvee laialivoolu piiramisest kuni õli ja liiva eraldamiseni. 

Kliendid

Lõppkasutaja: tööstus- ja kaubandushoonete ehitajad, spetsialiseerunud pinnase-/mullatööde teostajad

Kasutusalad

Sademevee laialivoolu piiramine, tulekustutusvee paakide süsteemid

Competitive advantage

Kulueelised võrreldes konkureerivate materjalidega, nagu plast ja betoon suuremate projektide korral, mida mõjutavad koormus, veesaaste ja ruumipiirangud (nt jaekaubandus- ja tööstusalade maa-alused parklad)

Fireproof tanks viacon eesti
Hoiumahutid
Oil and sand separators viacon eest
Infiltratsioonimahutid
Retention tanks viacon eesti
Tuletõrjeveemahutid
Infiltration tanks viacon eesti
Õli- ja liivaeraldajad