et
et

ESG

ViaCon võtab rikkumissüüdistusi väga tõsiselt. Seega on meie poliitika järgmine. 

ViaCon on kehtestanud rangeimad standardid kõiges, mis puudutab keskkonnakaitset, ühiskonna heaolu ja ettevõtte juhtimist. 

21. sajandi märksõnaks on jätkusuutlikkus. Usume, et peame juhinduma jätkusuutlikust mõtteviisist igas oma tegevuses, sealhulgas neis, mis ei ole seotud otseselt keskkonnaga, vaid ühiskonna või ettevõtte heaoluga. 

ViaCon kehtestas 2021. aastal ulatusliku ESG strateegia, mis keskendub neljale ÜRO säästva arengu eesmärgile. 

ESG saavutused 2020. aastal 

 • Töötasime välja 2023. aasta ESG strateegia, mis hõlmab ka 2021. aasta eesmärke. 
 • Võtsime kasutusele elektroonilise rikkumistest teatamise kanali.
 • Töötasime välja uued, juhatuse heakskiidetud nõuetele vastavuse põhimõtted.
 • Alustasime kõikidele töötajatele mõeldud nõuetele vastavuse koolitusega (e-koolitus).
 • Alustasime kõikidele töötajatele mõeldud nõuetele vastavuse koolitusega (e-koolitus).
 • Võtsime kasutusele Winningtempi kaasamisuuringu ja eNPS-aruandluse.
 • Uuendatud volitusmaatriks.

2021. aastal keskendub ViaConi ESG järgmisele. 

 • Lahendustega seotud jätkusuutlikkuse arendamine.
 • Keskkonnamõju mõõtmise oskuse arendamine.
 • Töötajate kaasatuse ja eNPS-i arendamine.
 • Tervise ja ohutuse parandamine (kaotatud tööpäevad).
 • Jääkide ja toorainetarbimise vähendamine.
 • Elektritarbimise vähendamine plasttorude tootmisel.