et
et

Bridges & Culverts Solutions

Pakume klientidele keskkonnasõbralikke, kulutõhusaid ja paindlikke lahendusi.

Tänu üle 35-aastasele tsiviilehituskogemusele pakume kohandatud maailmatasemel sildade ja truupide lahendusi ning tugevaid, vastupidavaid, kulutõhusaid ja jätkusuutlikke tooteid. 

Meie pakkumine hõlmab infrastruktuuriliste ühenduste ja ülekäikude loomiseks mõeldud truupide, sildade, viaduktide, eritasandiliste ristmike, loomade läbikäikude, tunnelite jm ehitamist, rekonstrueerimist ja vooderdamist. 

Kliendid

Lõppkasutaja: maantee- ja raudteeametid
Otsesed kliendid: maanteede ja raudteede ehitajad

Kasutusalad

Veesillad ja truubid, maantee- ja raudteeviaduktid, loomade läbikäigud, jalakäijate tunnelid jne 

Konkurentsieelis

Kulueelised võrreldes betoonlahendustega mitmesugustel kasutusaladel, nt väiksemad veesillad ja truubid, loomade läbikäigud, jalakäijate tunnelid, raudteealused jalakäijate tunnelid jne

UltraCor viacon eesti
UltraCor
SuperCor SuperCor viacon eesti
SuperCor
Multi Plate viacon eesti
MultiPlate
ConSpan viacon eesti
CON/SPAN
HelCor viacon eesti
HelCor
Acrow bridges viacon eesti
Acrow sillad
Plastic pipes viacon eesti
Plasttruubid