et
et

Miks ViaCon?

ViaConi äritegevus 

Kontsern asutati 1986. aastal Rootsis ja Norras. ViaCon on Euroopa turu juhtiv tarnija, kes keskendub sildade ja truupide, geotehniliste ja sademeveelahenduste ehitamisel kasutatavate painduvate laineprofiiliga konstruktsioonide ja plasttorude tootmisele ja müügile. ViaCon pakub uuenduslikke, konkurentsivõimelisi ja jätkusuutlikke lahendusi. 

Aasta jooksul määras ettevõte ametisse mitu võtmeisikut meie uues peakontoris, mis asub Rootsis Göteborgi Nya Hovåsi linnaosas. 

ViaConi visioon 

ViaConi eesmärk on saavutada peamistel turgudel liidripositsioon ning olla tänu tehnilisele pädevusele ja lahendustele kõrgelt hinnatud ja austatud ettevõte. 

ViaConi koduturuks on Euroopa, eelkõige Kesk- ja Põhja-Euroopa. Ettevõte tegutseb ka teistel turgudel ja on valmis uutest võimalustest kinni haarama. ViaConil ei ole küll üleilmseid ambitsioone, kuid soovime tugevdada oma positsiooni Lääne-Euroopas. 

Jätkusuutlikkusele keskendumine tähendab, et ViaCon soovib eristuda oma tootevaliku poolest, pakkuda tõhusaid lahendusi ja täita klientide soove jätkusuutlike ja keskkonnasäästlike lahenduste järele. 

Kontserni suure tehnilise pädevuse kasutamine ViaConi lahendustes on eristumise ja jätkusuutliku konkurentsivõime loomise alus. 

Strateegilised prioriteedid 

Ülemaailmsed probleemid nõuavad uusi ärimudeleid. Maailm muutub ja ViaCon muutub koos sellega. Tulevase kasvu ja kasumlikkuse programmid ja kavad koostati aastal 2020. Töö tulemuseks on selgete strateegiliste prioriteetidega uus visioon ja ärikontseptsioon. ViaCon saab toetuda võimsale pärandile: 2021. aasta alguses kasutusele võetud uuele, kolmest äriüksusest koosnevale organisatsioonilisele struktuurile ja konsolideeritud tegevusfunktsioonile. 

ViaConi eesmärk on saavutada Euroopa turul tugev positsioon ja hea kasumlikkus. Strateegiliste prioriteetide kaudu kasvatab ViaCon äritegevust sildade ja truupide valdkonnas, suurendab geotehniliste lahenduste kasumlikkust ja arendab äritegevust sademeveelahenduste valdkonnas. Kasumlikkust parandab ka ühiselt sama eesmärgi nimel töötamine ja tootmistõhususe suurendamine uue tegevusfunktsiooni kaudu. Seega muutub ViaCon tugevamaks partneriks kõigile oma sidusrühmadele ühiskonnas ja parandab oma positsioone iga segmendi tulevikulahenduste osas. 

Kliendikesksus 

ViaCon on alati keskendunud klientide vajaduste väljaselgitamisele ning optimaalsete ja uuenduslike lahenduste pakkumisele iga projekti puhul. Oleme veendunud, et eduka tulemuse taga on kliendi vajaduste mõistmine, tipptasemel tehniliste kogemuste pakkumine, kvaliteetsed tooted ja iga projekti jaoks optimaalsete lahenduste leidmine. 

ViaCon Groupil on üle 35-aastane kogemus enda ja hoolikalt valitud pikaajaliste partnerite kvaliteetsete toodete kasutamisel. ViaCon arendab täiustab oma tootevalikut, et klientidele lisaväärtust pakkuda. 

COVID-19 

COVID-19 pandeemia mõjutas paljusid ja sel on mitmete tööstusharude jaoks kaugeleulatuvad tagajärjed. ViaCon on rakendanud tugevaid meetmeid, et kaitsta ettevõtet viiruse leviku eest, mistõttu on COVID-19 ViaConi tegevust seni suhteliselt vähe mõjutanud. Meetmete rakendamine on õnnestunud ja tootmisvõimsus on säilinud. Üldine nõudlus oleneb paljudest teguritest ja ViaConi jaoks on 2020. aasta olnud kontserni ajaloos parim. 

Sellegipoolest hindab ettevõtte juhtkond pidevalt olukorda koroonarindel. Juhtkond ei ole täheldanud midagi, mis viitaks sellele, et viirus võiks ViaCon Groupi tulevikus negatiivselt mõjutada. See järeldus põhineb aastaaruande allkirjastamise ajal kättesaadaval teabel ja tulevikusündmustel võib olla juhtkonna hinnangust erinev mõju. 

Juhatuse tegevus 

Juhatus on kinnitanud mitmeid tööprotseduure, juhiseid ja põhimõtteid, mis määratlevad vastutuse jagunemise juhatuse ning presidendi ja tegevjuhi vahel. Juhatusel lasub lõplik vastutus kontserni tegevuse ja töökorralduse eest ning tagab, et presidendi ja tegevjuhi kohustusi ning finantstehingud täidetakse kehtestatud põhimõtete kohaselt. Juhatus pidas aasta jooksul üheksa koosolekut, sh ühe strateegiakoosoleku ning ühe eelarve ja äritegevuse kavandamise koosoleku.