ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE KLIENTIDELE JA TEISTELE ISIKUTELE

24.05.2018

ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE KLIENTIDELE JA TEISTELE ISIKUTELE

Isikuandmete töötlemine Viacon Eesti ASis

Viacon töötleb Teie isikuandmeid, kui külastate meie veebisaiti või suhtlete meiega mingil muul viisil, näiteks ostes meie tooteid. Käesolevas teates kirjeldatakse, millist tüüpi isikuandmeid kogutakse, mis on andmete kogumise põhjused ja eesmärgid ning millised on Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega.

Töödeldavate isikuandmete vastutavaks andmetöötlejaks on Viacon Eesti AS tegevdirektor.

Viacon Eesti ASi kontaktandmed:

Aadress: Meistri 12, 13517 Tallinn

E-post: viacon@viacon.ee

Tel. nr: +372 66 44 500

Võite meiega ühendust võtta, kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta.

1.                   Mis on meie eesmärgid andmete kogumisel ja millist tüüpi andmeid kogume

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid mitmesugustel eesmärkidel, sõltuvalt sellest, kes Te olete ja kuidas Teiega ühendust võtame. Kogume järgnevaid isikuandmeid allpool loetletud eesmärkidel:

  1. Sissetulevatele päringutele vastamine ja kliendisuhete haldamine: nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja muud isikuandmed, mida kogutakse päringuga seoses. Töötlemise eesmärk põhineb õigustatud ärilisel huvil, et Teie päringule vastata.
  2. Värbamine vabanenud töökohtadele ja ametitele: CV-d, avaldused, soovitajad ja tunnistused. Andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul.
  3. Kasutame küpsiseid selleks, et koguda informatsiooni meie veebisaitide kasutamise kohta. Lisainformatsiooni küpsiste ja meie poolt kasutatavate küpsiste kohta leiate: www.saferoad.com . Küpsiste töötlemine põhineb ärilisel huvil, et muuta meie veebisaite kasutajate jaoks paremaks. Teie andmed on kaitstud, sest kasutame informatsiooni ainult statistilistel eesmärkidel. Statistikas ei ole võimalik Teid kui üksikisikut tuvastada. Kustutame kogutud isikuandmeid igapäevaselt.
2.                   Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Me ei avalda Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avaldamiseks on õiguslik kohustus. Avaldamise põhjuseks võib näiteks olla Teiega sõlmitud leping või õiguslik põhjus, mille alusel tuleb informatsiooni avaldada. Viacon kasutab volitatud andmetöötlejaid, kes meie nimel koguvad ja talletavad andmeid või töötlevad neid mõnel muul viisil. Sellistel juhtudel oleme sõlminud andmetöötluslepingud, et tagada informatsiooni turvalisus igas andmetöötluse etapis. Alates tänasest kasutame järgmiseid volitatud andmetöötlejaid:

  • Saferoad ASA. Viacon Eesti AS kuulub Saferoad Group’i kontserni. Isikuandmeid töödeldakse tellimuste täitmiseks ja klientidele teenuste pakkumiseks. Isikuandmeid töödeldakse Saferoad Group’i arvutisüsteemides.

Töötleme andmeid ELis / EMP-s (Euroopa Majanduspiirkonnas).

3.                   Säilitustähtaeg

Säilitame Teie isikuandmeid ainult niikaua, kui need on vajalikud andmete kogumise eesmärgil.

See tähendab näiteks, et Teie nõusolekul kogutavad isikuandmed kustutatakse, kui taganete nõusolekust. Teiega sõlmitud lepingu raames töödeldavad isikuandmed kustutatakse, kui leping on täidetud ja kõik lepingust tulenevad kohustused on täidetud.

4.                   Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Teil on õigus meie poolt töödeldavate ja Teid puudutavate isikuandmetega tutvuda ning neid parandada ja kustutada. Teil on ka õigus piirata töötlemist, vaidlustada töötlemine ja saada õigus andmete ülekantavuseks. Lisainformatsiooni oma õiguste ulatuse kohta leiate Eesti Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt: https://www.aki.ee.

Õiguste kasutamiseks / kehtestamiseks võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel. Vastame Teie päringule niipea kui võimalik ja kindlasti mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Teil on alati võimalus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Kõige lihtsam viis nõusoleku tagasivõtmiseks on meiega kontakteerumine ülaltoodud kontaktandmetel.

5.                   Kaebused

Juhul, kui leiate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas siinkirjeldatuga või mingil muul viisil, mis ei vasta isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), võite esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (Andmekaitse Inspektsioon).

Lisateavet Eesti Andmekaitse Inspektsiooniga kontakteerumiseks leiate Inspektsiooni kodulehelt: https://www.aki.ee.

6.                    Muudatused

Kui meie teenustesse või isikuandmete töötlemist käsitlevasse määrusesse tehakse muudatusi, võib see põhjustada ka muudatusi käesolevas teates. Teie kontaktandmete olemasolul teavitame Teid muudatustest.