Geovõrgud

 

Geovõrkude ülesanne on tekitada ehitatavasse konstruktsiooni (olgu selleks tavaline sõidutee, vundamendi alus, varinguohtlik ala, vall, nõlv, tugisein jne) tõmbejõude vastuvõttev komposiitkiht. Teisisõnu, geovõrk kompenseerib puudujääke pinnase tugevuses.

Konkreetseks näiteks võib tuua autoteede katendi mõiste: „Katend on mitmekihiline konstruktsioon, mis võtab vastu transpordivahendite koormuse ja jaotab selle pinnasele“.

Probleem tekib üleminekutsoonis kahe erineva tugevusomadusega mineraalmaterjali vahel. Jämedateraline materjal tungib pehmemasse pinnasesse, samuti ei toeta all olev materjal pealmise kihi osiseid piisavalt. Seetõttu ei tööta jämedateralisest materjalist ehitatud kiht ühtlaselt, vaid kaotab oma kandevõimes. Koormuse tagajärjel materjali osised nihkuvad halva külgtoe tõttu, tagajärjeks ilmnevad roopad, mis asfalteede puhul arenevad aega mööda võrkpragudeks. Ebapiisav kandevõime võib muuta teed täiesti läbimatuks põhjustades suuri kulusid nii teekasutajale kui -omanikule.

Probleemi lahendamiseks kasutatakse katendite tugevdamiseks geovõrke, mis annavad mineraalmaterjalile lisakülgtuge läbi geosünteedi tõmbetugevuse ja väikese venivuse. Tänu sellele võimaldavad geovõrgud säästa nii ehitus- kui ka tuleviku hooldekuludes.

 

Iga geosünteete sisaldava projekti õnnestumiseks on kolm eeldust, mis peavad kõik olema täidetud:

  • kvaliteetne projekt;
  • korralik ehitamine;
  • kvaliteetsed materjalid (geosünteedid, mis vastavad nõuetele).

ViaCon Eesti AS aitab teid kõigis nendes punktides pakkudes projekteerimisabi sobiva toote valimisel ja katendi konstrueerimisel, konsulteerides ehitusprotsessi ning pakkudes vajadusele vastavaid kvaliteetseid tooteid.

Loe lisa: Geovorgud.pdf

Vastan küsimustele ja aitan leida sobiva lahenduse.

Stenver Siidirätsep  / müük 
+372 51 21 126
stenver.siidiratsep@viacon.ee

Võta ühendust ˃