Geotekstiilid

 

Geotekstiilid on kõige levinumad geosünteetilised materjalid, kuna nende kasutusvaldkond on väga lai. Geotekstiilid jagunevad kootuteks ja mittekootuteks.

Kootud geotekstiilidega täidetakse enamasti sarnaselt geovõrguga armeerimisfunktsiooni (konkreetse toote valik ja parameetrid sõltuvad projekti vajadustest) aga ka eraldust ja filtratsiooni.

Mittekootud geotekstiilide kasutusvaldkonnad on järgmised:

 • eraldusfunktsioon, millega takistatakse kahte erinevat pinnast omavahe segunemast (näiteks takistatakse killustiku „uppumine“ pehmemasse pinnasesse);
 • filtreerimisfunktsioon, mis tagab selle, et pinnases liikuv vedelik läbib geotekstiili, kuid pinnas ise jääb paigale (näiteks takistatakse dreensüsteemi ummistumine);
 • dreenfunktsioon, mis tähendab, et vedelik liigub mööda geotekstiili tasapinda (vett dreenitakse sõna otseses mõttes geotekstiili abil);
 • kaitsefunktsioon, mis tähendab, et geotekstiili kasutatakse mingi toote või konstruktsiooni kaitsmiseks, punktkoormuste hajutamiseks (takistamaks näiteks geomembraani purunemist punktkoormuse tagajärjel).

Geotekstiile kasutatakse väga mitmetes valdkondades – infra- ja hooneteehituses – täitmaks eelnimetatuid ülesandeid.

ViaCon Eesti aitab teil leida täpselt õige toote oma projektile. Ühe lihtsustusena võib tuua NorGeoSpec´i klassifikatsioonisüsteemi, mis võimaldab leida sobivate omadustega materjali eraldamaks autoteede all katendikihte omavahel ja neid pinnasest. Järgnevalt sellekohane juhis:

Esiteks määratakse aluspinnase tüüp, mille peale eraldav geotekstiil paigaldatakse. Eristatakse kahte tüüpi:

 • „nõrk” aluspinnas, nagu pehme savi dreenimata nihketugevusega < 25 kPa ja turvas;
 • “tugev” aluspinnas, nagu keskmine ja jäik savi dreenimata nihketugevusega >25 kPa ning liiv ja kruus.

Teiseks arvestatakse geotekstiili peale paigaldatava täitematerjali maksimaalse terasuurusega:

 • < 63 mm;
 • 63 – 200 mm;
 • 200 – 500 mm;
 • > 500 mm.

Kolmandaks arvestatakse ehitustingimustega:

 • „tavalised“ juhul, kui tingimustes on kaks või enam järgnevat olukorda: raske ehitusaegne liiklus, nurgeline ja terav purustatud täitematerjal, rasketehnikaga vibrotihendamine, ehitustranspordi liikumine täitekihtidel paksusega vähem kui 300 mm;
 • „soodsad“ juhul, kui kasutatakse täitematerjali maksimaalse terasuurusega < 200 mm ja kihipaksusega > 1,5 maksimaalse tera läbimõõt.

Neljandaks teed iseloomustavad näitajad:

 • „kõrge“ ehk keskmise ja kõrge liiklussagedusega teed (> 500 sõidukit ööpäevas);
 • „madal“ ehk juurdepääsuteed, väikesemad teed (< 500 sõidukit ööpäevas).

Tuues kõrvalolevate tabelite alusel näite eraldava geotekstiili valikuks, võtame tingimusteks nõrga aluspinnase, täitematerjali maksimaalse terasuuruse 63 mm, tavalised ehitustingimused ja „madala“ tee, saame vajalikuks geotekstiiliks „3“-profiili, mille kõik tehnilised näitajad peavad vastama omaduste tabelis toodud väärtustele. Geotekstiilil peab olema olemas kehtiv NorGeoSpec-sertifikaat, mille tõesust saab kontrollida aardessilt www.norgeospec.org. Objektil tuleb jälgida seda, et lahtirullitud geotekstiilile peale oleks märgistatud profiili number.

 

Arvestades toodud nelja teguri kombinatsiooniga, valitakse geotekstiili profiil järgnevast tabelist:

Alus-pinnas Ehitus-tingimused Liiklus-sagedus Maksimaalne täitematerjali terasuurus Dmax (mm)
<63 63-200 200-500 >500
Nõrk Tavaline Kõrge 3 4 5 5
Madal 3 4 4 5
Soodne Kõrge 3 3
Madal 2 3
Tugev Tavaline Kõrge 2 3 3 4
Madal 2 2 3 3
Soodne Kõrge 2 2
Madal 2* 2
*Spetsifikatsiooniprofiili „1“ võib kasutada ajutise liiklusega teedel, juurdepääsuteedel või sarnase liiklusiseloomuga teedel.
.
Geotekstiili leitud profiil peab vastama järgnevas tabelis esitatud kõikide omaduste näitajatele, arvestades ka toodud lubatavate hälvetega:
Tunnusjoon Maksimaalne tolerants1 95% usaldatavuse vahemikule vastavad nõutavad väärtused2
Spetsifikatsiooniprofiilid:
1 2 3 4 5
Minimaalne tõmbetugevus (kN/m), Fa, 95 -10% 6 10 15 20 26
Minimaalne venivus maksimumkoormusel (%), εa, 95 -20% 15 20 25 30 35
Maksimaalne diameeter raskustestis (mm) 20% 42 36 27 21 12
Minimaalse energia indeks (kN/m), Ra, 95 1,2 2,1 3,2 4,5 6,5
Minimaalse kiiruse indeks3 (10-3 m/s) -30% 3 3 3 3 3
Maksimaalne iseloomulik pooriava suurus, O90 (mm) ±30% 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15
Maksimaalne tolerants ühiku kaalu puhul ± 12% ± 12% ± 10% ± 10% ± 10%
Maksimaalne tugevus staatilises torketestis -10%
 

1Tolerants kehtestatakse tootja poolt, käesolevas tabelis antakse maksimaalne lubatav tolerants CE-vastavusmärgistuse saatedokumendis.

2Tolerantse ei lisata nõutavatele väärtustele. Nominaalväärtused ± tolerants vastavad nõuetele.

3CE märgistuses on antud kiirusindeks. Suhe läbilaskvuse (K) ja kiirusindeksi (VIH50) vahel on: VIH50= K * 50/t, kus t tähistab geotekstiilide paksust millimeetrites. See suhe kehtib vaid laminaarvooluga läbilaskvustesti puhul.

Vastan küsimustele ja aitan leida sobiva lahenduse.

Stenver Siidirätsep  / müük 
+372 51 21 126
stenver.siidiratsep@viacon.ee


Võta ühendust ˃