Erosioonitõkke materjalid

 

Erosioonitõkke materjale kasutatakse nõlvade erosioonitõkkeks teedeehituses, jõgede ja kraavide kallastel, suletavate prügilate nõlvade katmiseks.

Kasutamise eesmärgid:

 • takistada või vähendada sadevete, vooluvete või tuulte tekitatud pinnase erosiooni;
 • taastada taimestiku kasvu nõlvadel;
 • kindlustada nõlvade püsivust.

Kasutamise lihtsus ja ökonoomsus:

 • materjalide väike kaal;
 • paigaldamine ei nõua eriseadmeid ja vahendeid.

Materjalide valik:

 • polümeerist, azuursed, elastsed, 10-20 mm paksused võrkmatid (Secumat; Multimat);
 • hulknurkadest koosnev kuni 10 cm kõrgused polüetüleenist kärgmatid (Tenweb);
 • biolagunduvad erosioonitõkkematerjalid (looduslikest materjalidest valmistatavad võrgud, matid).

 

Lähtematerjalideks on:

 • kookoskiud,
 • õled,
 • kookoskiud ja õled,
 • kookoskiud koos PP võrguga.

Erosioon2

Biolagunduvad erosioonitõkkematid on saadaval ka koos muruseemnetega.

Vastan küsimustele ja aitan leida sobiva lahenduse.

Stenver Siidirätsep  / müük 
+372 51 21 126
stenver.siidiratsep@viacon.ee

Võta ühendust ˃